Rrefimet E Agjentit Anglez Dhe Armiqësia E Anglezëve Ndaj Islamit

Rrefimet E Agjentit Anglez Dhe Armiqësia E Anglezëve Ndaj Islamit


Allahu teala në Kur’anin kerim në ajetin e 82 të sures Maide thotë: “Armiqtë më të mëdhenj të Islamit janë Çifutët dhe Mushrikët (ata që i bëjnë shok Allahut)”. Ai që ka nxjerrë shpifjen e parë për ta shkatërruar Islamin nga brënda ka qenë çifuti nga Jemeni Abdullah bin Sebe. Krijoi sektin (Shi’i) si alternativë e (ehli synetit) që është Islami i vërtetë. Çifutët që dalin në pah çdo shekull si dijetarë të sektit (Shi’i) vazhdojnë ta fuqizojnë këtë sekt. Për dëmet që Çifutët i kanë bërë Islamit flitet gjatë në librat: (Hijanetu-ul-jehud) i botuar në Kuvajt ngaIndex

Kitap Listesi